ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА universe14.com

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между universe14.com от една страна и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн universe14.com (наричани за краткост Сайт).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на universe14.com (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Условия за използване на Сайта на universe14.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че universe14.com не поема никаква отговорност за изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, информация за неналични продукти, настъпили след или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

Задължения на потребителя при поръчка
Предвид ползването на Сайта на universe14.com, Потребителят се съгласява:
– да предостави вярна, точна информация за себе си при попълване на регистрационната форма
– да внася при нужда промени в данните си – с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, universe14.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до своите услуги.

Kонфиденциална политика на universe14.com

Политика за поверителност Universe14

От 25 май 2018г. е в сила Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от държавите членки на ЕС и да уеднакви и регулира тяхната обработка.

Сайтът ни universe14.com отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

Събиране само за определени цели

Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Ние събираме единствено лични данни, които са ни необходими, за да създадем клиентски профил при нас и да бъде предоставена услугата. Тези данни се попълват на предпоследната стъпка в поръчката на нашия сайт, в частта Клиентски данни.

Данни от регистрации с цел оставяне на коментари към продуктите на уебсайта, коментарите са публични по своя характер

Свеждане на данните до минимум

Обработваните данни са сведени до минимум и отговарят на целите на обработката.

universe14.com изрично уведомява Потребителите, че предоставените от тях Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
universe14.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Регламентът предвижда и права за физическите лица, които се спазват при обработването на лични данни, като::достъп до личните данни; информираност; коригиране, ако данните са неточни; изтриване на личните данни или правото “да бъдеш забравен”

Срок на съхранение на личните Ви данни

universe14.com съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, universe14.com полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички ваши данни, без забавяне.

Представяни стоки и услуги на Сайта
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

Закупуване на стока и/или услуга, представена в universe14.com
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с universe14.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; universe14.com има правото да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената /при доставката на стоката/ , която е била посочена в сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. universe14.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни при обстоятелства, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
Отказ от закупена стока
Потребителят има право да върне поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена (опаковката на пратката може да бъде отваряна) не е нарушена целостта и не е употребявана стоката.
При констатация на дефектна стока до 24 ч. от получаването и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, universe14.com се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена платената за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Потребителя. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, universe14.com възстановява платената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите universe14.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на universe14.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА universe14.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА universe14.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.